“Para bhikkhu, ada tiga hal ini yang berkembang ketika tersembunyi, bukan ketika terungkap. Apakah tiga ini? (1) Para perempuan berkembang ketika tersembunyi, bukan ketika terungkap.0 Himne-himne para brahmana berkembang ketika tersembunyi, bukan [283] ketika terungkap. (3) Dan pandangan-pandangan salah berkembang ketika tersembunyi, bukan ketika terungkap. Ini adalah ketiga hal yang berkembang ketika tersembunyi, bukan ketika terungkap.

“Para bhikkhu, ada tiga hal ini yang bersinar ketika terungkap, bukan ketika tersembunyi. Apakah tiga ini? (1) Rembulan bersinar ketika terungkap, bukan ketika tersembunyi. (2) Matahari bersinar ketika terungkap, bukan ketika tersembunyi. (3) Dhamma dan disiplin yang dinyatakan oleh Sang Tathāgata bersinar ketika terungkap, bukan ketika tersembunyi. Ini adalah ketiga hal yang bersinar ketika terungkap, bukan ketika tersembunyi.”