easter-japanese

“Para bhikkhu, ketika seorang penyumbang memberikan makanan, ia memberikan empat hal kepada penerimanya. Apakah empat ini? … [seperti pada sutta sebelumnya] … Para bhikkhu, ketika seorang penyumbang memberikan makanan, ia memberikan keempat hal ini kepada penerimanya.

[Syairnya identik dengan syair pada 4:58.] [65]