easter-japanese

“Para bhikkhu, ada empat jenis penyair ini. Apakah empat ini? Penyair reflektif, penyair naratif, penyair didaktik, dan penyair yang menginspirasi.1 Ini adalah keempat jenis penyair itu.”


Catatan Kaki
  1. Dalam Pāli: cintākavi, sutakavi, atthakavi, paṭibhānakavi. Mp mengatakan yang pertama menggubah syair setelah merefleksikan, yang ke dua melakukannya berdasarkan pada apa yang ia dengar, yang ke tiga berdasarkan sebuah pesan, dan ke empat secara spontan, melalui inspirasinya, seperti Bhikkhu Vaṅgīsa. ↩︎