easter-japanese

Arahant. “Yang Mulia”; seseorang yang telah melenyapkan semua kekotoran dan mencapai pembebasan penuh dalam kehidupan yang sekarang ini. Merupakan pencapaian tertinggi dalam Buddhisme.

Dalam sutta seperti MN 1: Mūlapariyāya Sutta juga menggunakan istilah khīṇāsavo untuk merujuk pada Arahant.