easter-japanese

Abhidhammattha Sangaha adalah sebuah buku rangkuman, dari Abhidhamma sekte Theravāda. Abhidhammattha-sangaha ditulis di India atau di Myanmar (Burma), sebagai pusat pembelajaran Abhidhamma. Ditulis dalam bahasa Pāḷi oleh bhikkhu Anuruddha, tidak sebelum dari abad ke 8 dan kemungkinan pada abad 11 atau 12.